voorkom graafschadegwkliclogo

Automatiseert het graafwerkproces en helpt graafschade voorkomen
Gw-Klic is een Geografisch Informatie Systeem(GIS) voor het volledige beheer van graafwerkzaamheden. Gw-klic verwerkt alle noodzakelijke informatie nauwkeurig waaronder klic-gegevens
en helpt graafschade te voorkomen.

Voor wie is het?
Het is bedoeld voor alle partijen die gebonden zijn aan de Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION). Het gaat om partijen zoals ingenieursbureaus, aannemers en uitvoerders.

Wanneer toe te passen?
Voor het optimaliseren van het volledige graafwerkproces waarin rekening wordt gehouden met de WION.

Waarom?
De Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION) ook wel grondroerdersregeling genoemd, verplicht grondroerders om
zorgvuldig te graven door rekening te houden met wat er aan kabels en leidingen in de bodem ligt. Gw-klic
verwerkt de noodzakelijke informatie zodat graafwerkzaamheden met de hoogstmogelijke omzichtigheid en
effectiviteit worden voorbereid en uitgevoerd ter voorkoming van graafschade, zonder dat dit een tijdrovende zaak wordt. Gw-Klic ondersteunt het gehele proces, vanaf de oriëntatie en voorbereiding tot de daadwerkelijke uitvoering én evaluatie.

Meer informatie?
Download hier de Gw-Klic brochure

button gratis

button infowolk

button grwklic