Vectorklic Basis

VectorKlic Basis kost per uitgevoerde vertaalopdracht € 27,80*, dus makkelijk af te boeken op uw projecten.

Om van VectorKlic gebruik te maken hoeft u helemaal geen verplichting aan te gaan. U betaalt namelijk met VectorKlic basis enkel voor de uitgevoerde vertaalopdrachten.


Onder een vertaalopdracht wordt verstaan, het aanbieden van ligginggegevens over kabels en leidingen in PGN formaat voor vertaling naar DXF / DGN-formaat. De opdracht wordt verstrekt d.m.v. een e-mail met verwijzing naar een te downloaden klic-bestand op een internetadres van het Kadaster. Het resultaat wordt verzonden door VectorKlic naar hetzelfde e-mailadres als vanwaar de opdracht is ontvangen.Aan het einde van iedere maand ontvangt u een factuur over uw aangeboden klic-vertaalopdrachten met een specificatie van de verwerkte klic-nummer(s).

 

 

button gratis

button infowolk

button grwklic